Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

Hakata
Hakata
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Hakata
Hakata
4414 b358 500
Reposted fromYuei Yuei viasecalecornutuum secalecornutuum
Hakata
9414 12be
Reposted fromsz4kal sz4kal viasecalecornutuum secalecornutuum

July 10 2015

Hakata
Hakata
4277 8ef7 500
Boże. To prawda.
Reposted frommusujaca musujaca viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Hakata
Hakata
Hakata
Hakata
Hakata
Hakata
Reposted fromgeo404 geo404 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Hakata
Hakata
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaanorexianervosa anorexianervosa
Hakata
9907 cf92
Reposted fromepidemic epidemic viapsychedelics psychedelics
Hakata
9909 f794
Reposted fromepidemic epidemic viapsychedelics psychedelics
Mia
My fav <3
Reposted frompandorcia pandorcia
Hakata
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Hakata
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl