Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Hakata
9485 7dfc
Hakata
Hakata

August 10 2017

Hakata
5400 0417
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaexistential existential
Hakata
4160 dc86 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaexistential existential
6811 0424 500
5039 675d
7053 da39 500
Hakata
Reposted fromfascinating fascinating viapanato panato
Hakata
5992 56e5
Reposted fromteijakool teijakool viapanato panato
Hakata
Hakata
Hakata
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viadetox detox
Hakata
Hakata
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
5175 c936 500

almavio:

Douglas Kirkland
In bed with Marilyn, 1961

August 03 2017

Hakata
5354 850d 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viapanato panato
Hakata
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viapanato panato
Hakata
Plus bycia kawalerem? Nie trzeba popierdalać po jakieś mango srango i inne frykasy, można się parówek nażreć.
Reposted fromyanek yanek viasecalecornutuum secalecornutuum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl