Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

3684 6173
Reposted fromdivi divi viamakle makle

December 04 2017

Hakata
0812 d72f
Hakata
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

November 30 2017

4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaczoo czoo
Hakata
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
Hakata
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viaczoo czoo

November 29 2017

Hakata
Hakata

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Hakata
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Hakata
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczoo czoo
Hakata
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaczoo czoo
Hakata
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja

November 25 2017

3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapanato panato
Hakata
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaczoo czoo

November 22 2017

Hakata
4901 31f7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapanato panato
Hakata
Magią muzyki jest to, że każda piosenka przypomina Ci jakąś chwilę w życiu. 

November 14 2017

Hakata
0625 41b0 500

Wanna Go?
Reposted fromEmisja Emisja viaczoo czoo
Hakata
2457 0f5c
Reposted fromhagis hagis viaMousie Mousie
Hakata
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl